Regjistrohu Very Happy
Me Respekt "Bashkim": Qipii92: iliri

Join the forum, it's quick and easy

Regjistrohu Very Happy
Me Respekt "Bashkim": Qipii92: iliri

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

  Letër deri tek e pa mbuluara

  qipii92
  qipii92
  Webmaster
  Webmaster


  Numri i postimeve : 391
  Join date : 09/06/2009
  vjeqar/e : 30
  Lokacioni : G-ilan

  Letër deri tek e pa mbuluara Empty Letër deri tek e pa mbuluara

  Mesazh nga qipii92 Thu Jun 11, 2009 3:48 pm

  Letër deri tek e pa mbuluara
  Falenderimi qoftë për Allahun,Krijuesin e botërave.Shpëtimi dhe paqa e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin s.a.v.s. gjithashtu mbi familjen e tij fisnike,mbi shokët e tij të zgjedhur si dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e Pejgamberit s.a.v.s. deri ne diten e gjykimit.

  Selamun alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu

  Shpresoj të jeshë në këtë letër e sinqertë dhe besnike ...

  Motër bujare!

  Ti pa dishym se nuk më njeh edhe as unë nuk të njoh, por kam përmbledhur për ty disa fjalë që dalin nga thellësia e zemrës të jenë fjalë që do ta ndryshojnë jetën tënde,fuqishëm, obligohesh që të ndashë një pjesë prej kohës tënde ,dhe ajo te jetë me sinqeritet dhe besnikëri…..

  Obligimi ynë është që njëri tjetrit t’ia zgjasim dorën e shpëtimit…..
  Qëllimi im është të ndryshon zemra nga kto thënie (shprehje) që do t’i përfshijmë dhe t’i japësh shpirtit këshillë me këtë letërm, të jetë shkak për kënaqësinë me Allahun tënd. Allahu thotë: Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri-tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja. (Teubeh - 71)

  E shkruaja këtë letër për ty margaritare, për ty e cila je shtylla kryesore e shoqërisë Islame ,dhe qellimi im është që të arishë kënaqësinë e Allahut dhe të jeshë larg prej pambulesës e cila të qon drejtë degjenerimit të kasaj bote
  Vëllau yt për Allah ,vallahi krejt fjalët dalin nga thellësia e zemrës për ty, me frikë që mos të kapë dënimi Allahut s.v.t. dhe të jeshë prej bnorëve të Xhennetit

  Motër kjo letër e shtrenjtë është për ty, siç ia dua të mirën vetes ta dua edhe ty,eja dhe na e zgjat dorën e shpëtimit dhe largohu prej rrugës së fesadit dhe degjenerimit. Allahu thotë: Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara.(Maideh - 2)

  Jepe dorën tënde në dorën e udhëtimit të qartë dhe të vëretetë të cilët kanë qenë të paret tona të sinqerta dhe ata lanë shembuj që ne të marrim mësim nga ato.
  A të pëlqen të jeshë prej atyre që dikush në ty të i kënaqë sytë, e ta shfrenon epshin me bukurinë tënde? A don të jeshë shkaktare për mëkatin tënd dhe të dikujt tjetër.

  A don të jeshë nën mallkimin e Allahut? Pejgamberi [alejhi selam] thotë:” Mallkoni ato, ngase ato janë të mallkuara.” pse mos të jetë e kundërta e të jeshë e përgëzuara dhe shembull që dikush nga ti të mer mësim?
  Motër , motër mos tolero të jeshë e mposhtur, mos u bën e shkelur dhe nënçmuese e nderit tënd.
  A nuk është më mirë që të jesh pasuese e sahabijeve?
  Pse mos të jenë shëmbëlltyrë për ty gratë e Pejgamberit [alejhi selam], sahabijet të cilat sakrifikuan për Xhennetin e Allahut..
  Allahu thotë :” Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut”(El-Ahzab - 21)

  A nuk është më mirë të bëhesh ti një shembëlltyrë në vepra në shoqërinë tënde që nesër kur të dalësh para Allahut të jesh krenare... Allahu thotë:”Kush i bindet All-llahut, (urdhërave të Tij) dhe të dërguarit të Tij, atë e dërgon në Xhennete nën të cilin burojnë lumenj”.(E-Nisa 13)

  A e din sa prej të bukurve i ka mashtruar shejtani në mëkate duke ia zbukuruar veten e tyre dhe duke e shfaqur atë bukuri në tregje dhe rrugë të dryshme që përfundimi i tyre ka qenë mëkat i madh, e në dorën tënde është gjithçka, mund të zbukurohesh, të veshësh ngusht,shkurt,pantollona e çka të duash, por paramendo në këtë gjendje të të vijë meleku i vdekjes dhe tani më je ti edhe ai vetëm, më u humb bukuria,u humb dëshira e kësaj bote, shpëtim më s’ke nga askush vëtem se nga vepra jote e mirë. Thotë Allahut: E, sikur t’i shihje mëkatarët se si ulin kokat e veta pranë Zotit të tyre:“Zoti ynë, tash pamë dhe dëgjuam, na kthe pra edhe një herë e të bëjmë vepra të mira, se tash jemi bindur”.(Sexhdeh - 12)

  Pra motër bëhu e sinqërtë dhe thuaja vetës reailitetin, kthehu te Allahu në tërësi që ta fitosh kënaqsin e Allahut, Thotë Allahu: Përgjigjjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë, që All-llahu nuk e kthen më (pasi ta ketë caktuar). Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t’i mohoni (mëkatet).(Shura - 47)

  Motër, largimi prej urdhërave të Allahut jetën ta bën me brenga dhe problem mos u mashtro për disa kënaqësi të shkurta të kësaj bote .......
  Allahu thotë :“E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në Ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër.” (Ta Ha: 124)

  Mos e mashtro veten ndalu dhe mendo ,medito ,ndalu dhe gjykoje veten para se me të gjykuar tjetër kush......
  Bëri pyetje vetës, thuaj a jam e gatshme nëse Allahu ma mer shpirtin e pa mbuluar ?
  Pejgamberi [aljehi selam] na ka treguar për ata të cilat ne këtë dunja nuk janë mbuluar në ahiret mbulesë prej zjarit të xhehenemit.

  Motër Allahu për ty ka zbritur suren me emrin "Grua" për ty ka zbritur ajete të cilat të drejtohen ty, kjo don të thotë se ke një vlerë të madhe në Islam.
  Allahu thotë :"O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t’i vënë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues"(El-Ahzab 59)

  Motër mos mendo se mbulesa ty ti mbyll rrugët e lumturisë e që t’i kufizon të drejtat ,por e kundërta mbulesa t’i hapë këto dyerë, dhe të jep realitetin e lumturisë.
  Allahu thotë:”Ata janë të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë.”(E-Ra'dë/29)

  Mbulesa ti hapë rrugët e veprave të mira, ti mbyll rrugët e veprave të këqia, mbulesa është frik-respekt, devotshmëri ndaj Allahut, Allahu s.v.t. thotë: " O bijtë e Ademit, Ne krijuam për ju petk që ju mbulon vendturpësinë dhe petk zbukurues. Po petku i devotshmërisë, ai është më i miri." (El-A'raf: 26)

  Pra motër nëse ti e mohon të venduarit e mbulesës ,vallë a thua që Allahu të ka obliguar me diçka që nuk është e dobishme për ty?. Atëher motër dije se vjen në kundërshtim me urdhërat e Krijusit tënd dhe Pejgamberit [aljehi selam], për këtë të pret dënim i dhembshëm,Allahu thotë: “Shijoni pra dënimin për atë që mohonit!”(El-En’am.30) , shpresoj se nuk je prej këtij grupi ,por je prej atyre qe do t’i kthehesh Allahut me pendim dhe do të keshë mbulesën ashtu siç është i kënaqur Allahut s.v.t. e me kënd është Allahu i kënaqur Allahu ata do kënaq ditën kur do ketë më së shumti nevojë. Allahu thëtë:” E kush pendohet pas punës së keqe dhe përmirësohet, s’ka dyshim, All-llahu ia pranon pendimin, All-llahu është që falë shumë, është mëshirues”(El-Maide,39)

  Motër bujare ke frikë Allahun dhe pajtohu me atë që Allahu të ka urdhëruar se s’ka dyshim se kjo është më dobishme për ty.
  Më në fund lusim Allahun që çdo motër të pambuluar të ia mundëson Allahu që të mbulohet dhe të jetë qëllimi kryesor i saj kënaqësie e Allahut. Amin!

   Ora është Sun Jun 26, 2022 4:12 am